Text Size
Association Public benefit Napkelet Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2013. évi Közhasznúsági jelentése
Article Index
Napkelet Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2013. évi Közhasznúsági jelentése
1. melléklet
Mérleg
Eredménykimutatás
All Pages
There are no translations available.

 

 

Napkelet Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

1035 Szentendrei út 26

 

2013. évi

Közhasznúsági jelentése

 

Budapest, 2014. május 31.                                                        Botz Domonkos

                                                                                                     elnök


 

 
A Napkelet Egyesület

Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Napkelet Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. (A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete.)

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Napkelet Egyesület állami támogatást nem kért és nem is kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Egyesület tartaléka, (tagdíjból származó vagyona) 2013 végén 36. 382 Ft volt. Egyesületünk az évközben rendelkezésére álló bevételeket kizárólag a vállalt közhasznú céljainak elérésére használta fel, az egyesület vezető tisztségviselői és tagjai munkabér, vagy egyéb díjazás címén semmilyen összeget, juttatást nem vettek fel. A vagyon felhasználását, annak részleteit jelentésünk 1. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat, ilyen irányú kifizetések nem történtek.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Egyesületünk nem kapott közvetlen állami támogatást.    

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatásban nem részesültek, így indokolatlan kifizetések sem történtek.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1 Az alapszabályban vállalt feladatainknak megfelelően kulturális programok szervezése, és elfogadtatása volt a célunk.

Az Egyesületünk tagsága önkéntes alapon, önzetlenül - lehetőségeihez képest -, folytatta a 2012-ben megkezdett, a magyar kortársirodalmat bemutató programsorozatunknak, amelyet a 2014-es évben tovább folytatunk.  

Rendezvényeink megszervezése, az ahhoz kapcsolható háttértevékenység közel harminc önkéntes munkaórát jelentett havonta. A programok iránti érdeklődés töretlen, de a mérőszámok azt jelzik, hogy a látogatottságuk meghatározója minden esetben a rendelkezésre álló helyszínek elhelyezkedése, a városközponttól való távolsága.   
 
7.2 Egyesületünk honlapja, mint kommunikációs csatorna

Honlapunkat a tagság tájékoztatásán túl felhasználjuk ismeretterjesztő, kulturális anyagok publikálására is. A változatos híranyagoknak, a felhasználóbarát programoknak köszönhetően a honlap olvasottsága fokozatosan növekszik. A „Hírlevél” szolgáltatással személyre szabott információáramlást biztosítunk az Egyesületünk tevékenysége, a programjaink iránt érdeklődők számára.  

7.3 Hagyományápolás

Programjaink mindenki számára nyitottak, ingyenesek. Rendezvényeink meghívottjai közt ott vannak a Magyarországon élő - itt dolgozó, vagy itt letelepedett - ázsiai és arab országok polgárai, akiknek biztosított a lehetőség, hogy a befogadó ország kultúrájának megismertetésével megkönnyíthessük beilleszkedésüket. Ezek a programok lehetőséget adnak egymás jobb megismerésére és az itt élő kisebbségekkel szemben kialakult nem kívánatos sztereotípiák, az idegengyűlölet felszámolására is.  


Budapest, 2014. május 31.

                                                                                                           Botz Domonkos
                                                                                                                     elnök


Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Napkelet Egyesület közgyűlése 2014, május 31-i ülésén elfogadta.

 

 

 napkelet logo

konyvek
Tekintse meg az egye- sületünknél megrendel- hető, a szerző által de- dikált könyveket

szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola