Text Size
Interestings History

Magyar ásatás a dogmák ellen

There are no translations available.

CRAlogo

Egy magyar ásatás ügye, ahol "honfoglaláskori" magyar sírok kerületek elő az Ural túlsó felén, felborítva sok történelmi dogmát. Keressük a támogatókat, akik segítségével több régészhallgató lehet jelen, és szerezheti meg terepgyakorlatát orosz nyelvterületen dolgozó kollégákkal együtt. Így nem csak az a leletegyüttes lesz itthon bemutatva, és letagadhatatlanul belehelyezve a köztudatba, hanem a jövő szakemberei baráti kapcsolatba kerülhetnek azokkal, akik a sztyeppei kurgánokat tárják fel, és így a hazai szakma azonnal értesül minden olyan leletről amely az íjfeszítő népek múltját segít megismerni. Az orosz régészeknek fontos ez a magyar lelőhely és tesznek érte, áldoznak rá. Remélem akad még magyar ember is bőséggel, akinek szintén fontos annyira, hogy vállaljon részt belőle. Csak nem esik meg az a szégyen velünk, hogy az oroszoknak fontosabb a mi múltunk, mint nekünk...

Read more...

Magyar őstörténeti válogatás

There are no translations available.

világfaVálogatás angol régészek, nyelvészek, néprajzosok, antropológusok, és népzenei kutatók műveiből. / 2008. május 1. /
Egészen 1849-ig Magyarországon köztudott volt a scytha, hun, avar, magyar azonosság. Herodotos (i.e. 484 - 406) akit a történetírás atyjának is neveznek, azt írja IV. könyve 48. bekezdésében "Szkítaország legnagyobb folyója az Ister(IsterGam-Esztergom) (Duna). Közli, hogy az Isterbe folyik a Tiphisas (Tisza) és az Agatirs scytha törzsektől Erdélyből a Maris (Maros)" Szkítaország?

Read more...

Legyen nemzeti ünnep a pozsonyi diadal napja !!!

There are no translations available.

pozsonyicsataMinden nép annyit érdemel, amennyit megtart magának!
Ezt a kiváló mondást egyszer Felvidéken hallottam és azóta is gyakran eszembe jut, amikor a sumir-pártus-szkíta-hun-székely-magyar folytonosságról beszélünk. Különösen fontos lenne ezt a gondolatot idézni, amikor eltitkolt vagy elferdített múltunkról esik szó. A mi múltunk sokak szemében szálka, de nékünk nagyon fontos s éppen ezért meg kell vallatni, meg kell ismerni és a hétköznapok részévé tenni. Sokan, nagyon sokan másképpen élnének, gondolkodnának, tennének, ha a tudatukban és lelkükben fontos helyet foglalnának el régmúltunk értékei. Nemzetmegtartó erő lehetne ez a tudat, nagyszerű kapaszkodó a jelenre és a jövőre nézve. Ma azonban egy jól fizetett gépezet emberei gyártják a nékik tetsző múltat. S néha már ezt a hamisított múltat is hamisítják, teljes zavart, vitát okozva szándékosan. Vajon miért olyan fontos a múlt eltitkolása, eltagadása?
Minden nép annyit érdemel, amennyit megtart magának!

Read more...

Ujgur Birodalom, szóbeli irodalom

There are no translations available.

ujgurbir0A magyarság néperedetéről, nyelvünk hovatartozásáról egymásnakfeszülő, tényekkel, olykor csak feltevésekkel alátámasztott elméleteknek hovatovább se szeri, se száma. Ebben a hangzavarban különösen fontos és értékes azon népeknek a feldolgozott, elismert történelme, irodalmának, szokásrendjének, tárgyi kultúrájának megismerése, amelyek mái napig szilárdan testvérnépnek tudják a magyart. Több ezer év rengeteg idő – emberöltőkben mérve belátható távolság a múltba. Testvéreink emlékezetében élő közösségünk ennélfogva akár hihető is, de mindenképp elgondolkodtató. De valószínű igazságnak csak kellő szerénységgel lefolytatott vizsgálat eredményét szabad elfogadnunk.
   Érdemtelen hogyha úr lesz
   minden csúcsra jelet állít
   senki hogyha nevet szerez
   minden útra odapiszkít
       (Ujgur közmondás – Kakuk Zsuzsa fordítása)

Read more...

Page 1 of 4

Start
Prev
1

napkelet logo

konyvek
Tekintse meg az egye- sületünknél megrendel- hető, a szerző által de- dikált könyveket

szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola