Text Size
Interestings Nations – Places – Countries Tizennyolcezer éves ujgur piramisok?

Tizennyolcezer éves ujgur piramisok?

There are no translations available.

ujgurpiramis2William of Ockham (Guillemus Ockham, ismert Occam néven is, élt 1285–1348 között) angol nemzetiségű ferences rendi szerzetes, a skolasztikus filozófia kiemelkedő gondolkodója „lex parsimoniae” elvével hódít újabban a közgondolkodásban. Occam borotvájaként elhíresült tétele szerint, ha egy jelenségre több magyarázat adható, akkor a legegyszerűbbet kell választani a vizsgálódásban. Ez a takarékosság- vagy tömörség elve.
Sok szempontból helyesnek is vélhetnénk azt a gyakorlatot – amennyiben a kevesebb posztulátum kielégítésével igyekszik eljutni a végkövetkeztetéshez, azonban hibás vagy eltorzított alapvetésre épülő megközelítés hamis eredménnyel jár, ha mégoly egyszerű és hibátlan is a vizsgálati mód.


Hogyan kerül a csizma az asztalra?
Mária Terézia, de méginkább II. József – egyebek mellett – az osztrákok monarchia-béli politikai- és gazdasági mindenhatóságát örök időkre meghatározó szándékával igyekeztek a szerintük alábbvaló néptestek múltját, értékeit elvenni, relativizálni. Életvitelre ráhatással sikerült is a mái napig rögzíteni az oktatásban és a kutatásban olyan eltervezetten hamis alapvetést (Paul Hunsdorfer 'Hunfalvy Pál', Joseph Budenz 'Budenz József', Sajnovics János), ami nemzedékről-nemzedékre újratermeli a magyarok finnugor (nyelv)rokonságát és hamis eredetét bizonygató munkákat, bárdolatlan, az anyagi- és szellemi műveltségtől távoli horda jegyeit igyekszik ránkerőltetni – itthon és a világban is. Occam borotvája nyesi, karaszolja az eltévelyedő gondolatot, feltételezést, a mégoly megalapozott ellenkező kutatást egyként. Előbb-utóbb belecsorbul úgy is, mert az igazság alapvető természete a nyivánosságra jutás szüksége.

ujgurpiramis1Kelet-Turkesztán, másnéven Ujguria (Ujgurisztán) kínai annexiója után mit is várhatnánk a hason-szövetű hatalomtól és a hatalom pénzelte tudományosságtól, minthogy a helyi nép kulturálatlan, jóformán középkori-szintű 10,2 milliós nemzet, akiknek a betelapített 8,75 millió han kínai hozta el a civilizációt. (Kelet-Turkesztán összlakossága a 2010-es népszámlálás adatai szerint 21,8 milló fő.) A tibeti nép szenvedéseit meghaladó kínokról szó se essék! Aztán arról meg semmiképp se szerezzen tudomást a világ, hogy az írásbeliséget, könyvnyomtatást és sok technikai eszközt tőlük leste el a Csin birodalom és Kína közvetítésével jutottak el ezek a földgolyó más vidékeire. Ugye, kedves kerék-bognárok, kocsiépítők, rovással-írók, milyen ismerős!

videoiconA közép-kínai országrészben, Shaanxi tartományban találhatóak azok a 15-18000 éves föld- és kőpiramisok, amiket, egyebek mellett igyekeznek mélyen elhallgatni. Utazók elbeszélése és a Google Earth, bárki által tanulmányozható műhold-felvételei (Hanyanling helység nevét tessék csak beírni a keresőbe és ránagyítani!) talán rákényszerítik a kínai történészeket, hogy színt valljanak. De amint semmit sem hallunk (vagy éppen, a terrorizmus mindenre ráhúzható felhangjaival) az ujgur nép mindennapjairól a hírekben, miért is volna az hír, hogy az egyiptomi piramisokat messze múltban megelőző hasonló építmények lelhetők fel ott, ahol régészeti leletek alapján feltételezhető, hogy az ujgur nép volt az őshonos! Gondoljuk egyszerűre borotválva azt, hogy ezek csak a Mao-féle népi kohók! És, hogy a portánk előtt sepregessek, tessék csak megkérdezni mifelénk az utcán bárkit, tudja-e, mik azok a kúnhalmok…

De bizonyos, fordul a világ időről-időre. Csak túl sok víz folyik le a Jangcén és a Dunán is eközben.

Czipott György

Video: YouTube

napkelet logo

konyvek
Tekintse meg az egye- sületünknél megrendel- hető, a szerző által de- dikált könyveket

szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola