Text Size
Interestings Nations – Places – Countries

Őszentsége, a XIV. Dalai Láma üzenete a magyaroknak

There are no translations available.

Dalai Láma

A felvétel 2006. 10. 11-én készült Prágában. Őszentségével, a XIV. Dalai Lámával a „Tibet – A száműzött ország” című magyar dokumentumfilm alkotói – Izing Róbert és Janzsó Viktor – készítették az interjút.
Forrás: tminfo.hu

Tibeti-Magyar Rokonság

There are no translations available.

a_solyomember_visszaterCey-Bert Róbert Gyula: „A sólyomember visszatér” című könyvében (Püski, 2006) beszámol Tsering tibeti lámával folytatott beszélgetésről a múlt század közepe körül. Tsering elmondta, hogy nagy tisztelője Kőrösi Csoma Sándornak, akit a tibetológia, a tibeti vallás és kultúra nemzetközi kutatásai megalapítójának tekinti, aki a magyar nép eredetét szerette volna kutatni a tibeti kolostorok könyvtárában.

Read more...

Hovatovább nyelvtudomány?

There are no translations available.

keleten_kel_a_nap_elso_kotetBoncold csak nyelvész! hát baj az, ha az áldozat elvész?
Tartozik ez tereád? ... E g y bizonyos: n e m  a n y á d!”
(Arany János: Az orthológusokra)

1994-ben jelent meg Budapesten, Püski kiadásában, Götz László, „Keleten kél a nap” című, két kötetből és öt részből (könyvből) álló őstörténeti tanulmánya. Az első négy könyv 1981 és 1992 között, egyenként jelent meg a következő címek alatt: 1. Az első ázsiai ősnyelv felé; 2. Kettős mértékkel (a magyar őstörténet-kutatás módszerei és eredményei); 3. „Boncold csak nyelvész!” (a finnugor nyelvtudomány módszerei és eredményei); 4. A sumér kérdés (régészeti, etnogenetikai, nyelvfejlődési és kutatástörténeti elemzés). Az 5. könyv: Az uráli finnugor nyelvek genetikus nyelvcsaládi elméletének ellentmondásairól, 1994-ben, halála után két évvel jelent meg, az előbbiekkel egybekötve. A műhöz az előszót az 1998-ban elhunyt neves régészünk, László Gyula írta.

Read more...

Korea – európai szemmel

There are no translations available.

4 - Koreai anyaghozA koreai kultúrát illetőn az ország megosztottsága ellenére sem tehetünk különbséget. Akár Észak, akár Dél Koreáról beszélünk, mindenütt érzékelhetők a hatszáz évre visszatekintő konfuciánus elvek, melyek meghatározzák a családok, az emberek mindennapjait. Köszönhető ez részben annak is, hogy nem sikerült megmérgezni a nyelvüket és elvenni a történelmüket. Mentesek tudtak maradni a káros nyugati kultura behatásaitól, ami az európai országok tekintetében sokat elvett a különböző nemzetektől…

Read more...

Page 11 of 13

11

napkelet logo

konyvek
Tekintse meg az egye- sületünknél megrendel- hető, a szerző által de- dikált könyveket

szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola