Betűméret
Egyesület Közhasznúság Napkelet Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése
Tartalomjegyzék
Napkelet Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése
1. melléklet
1. melléklet / 1. táblázat
1. melléklet / 2. táblázat
1. melléklet / 3. táblázat
Minden oldal

 
Napkelet Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

1035 Szentendrei út 26
2011. évi

Közhasznúsági jelentése
Budapest, 2012. május 24.                                                        Botz Domonkos

                                                                                                     elnök


 
A Napkelet Egyesület

Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

 

  1.  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Napkelet Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete.

 

  1.  KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Napkelet Egyesület 2011. május 31.-i bejegyzését (jogerőre emelkedés 2011. Június 20.) követően sem állami, sem más támogatást nem kért és nem kapott.

 

  1.  VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Az Egyesület tartaléka, (vagyona) az év végére 19. 351 Ft összeggel csökkent. Egyesületünk tudatosan törekszik arra, hogy a rendelkezésére álló bevételeket fel is használja vállalt közhasznú céljainak elérésére. A vagyon felhasználását, annak részleteit jelentésünk 1. sz. melléklete mutatja be.

 

  1.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat, ilyen irányú kifizetések nem történtek.

 

  1.  KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben Egyesületünk nem kért és nem is kapott támogatást, lévén, hogy a 2011. Május 31.-i bejegyzését követően a tényleges program (munkavégzés) csak ősszel kezdődött meg.

 

  1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Egyesületünk vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatásban, költségtérítésben nem részesültek, így indokolatlan kifizetések sem történtek.

 

  1.  A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1.Az alapszabályban vállalt feladatainknak megfelelően kulturális programok szervezése, idegen kultúrák bemutatása és elfogadtatása volt a célunk.

Az Egyesületünk tagsága önkéntes alapon, önzetlenül - lehetőségeihez képest -, volt részese az ázsiai és arab országok kultúráját bemutató programsorozatunk első

rendezvényének, melynek megszervezése közel nyolcvan óra önkéntes munkát jelentett. A rendezvény iránti érdeklődést mi sem jelezte jobban, mint hogy a megnyitón jelen voltak az érintett ország nagykövete és a diplomáciai testületek tagjai.

 

7.2.Egyesületünk honlapja, mint kommunikációs csatorna

Egyesületünk honlapját a tagság tájékoztatásán túl felhasználjuk ismeretterjesztő, kulturális anyagok publikálására is. Jelenleg a magyar mellett angol nyelvű anyagokkal színesítjük az oldalt, erősítve ezzel a kommunikációt az itt élő kisebbségek és az anyaországiak felé. A híranyagok sokszínűségének, a felhasználóbarát programoknak köszönhetően a honlap olvasottsága fokozatosan növekszik. A honlap indulásával egyidejűleg beindítottuk a „hírlevél” szolgáltatást is, ami naprakészen juttatja el az információkat az egyesületünk és a híranyagaink iránt érdeklődők felé.

 

7.3.Hagyományápolás

Célunk, hogy a Magyarországon élő - itt dolgozó, vagy itt letelepedett - ázsiai és arab országok polgárai szabadon megélhessék saját kultúrájukat, és azt átörökíthessék gyermekeik felé. Ezek a programok lehetőséget adnak egymás jobb megismerésére és az itt élő kisebbségekkel szemben kialakult nem kívánatos sztereotípiák, az idegengyűlölet felszámolására. Programjainkat az érintett országok képviseleteivel egyeztetve, vagy igényeik szerint végezzük.

 

7.4.Egészségmegőrzés, szabadidősport

 

A Magyarországi Harci Művészetek Össz – Szövetségének támogatásával indítjuk 2012-ben azt a programsorozatunkat, mely nem csak a test, hanem a lélek egészségének a megőrzését is szolgálja. Mindezt a több ezer éves múltra visszatekintő ázsiai küzdősportok bemutatásával, népszerűsítésével. Gondolva az idősebb korosztályokra, olyan technikák is tanulhatók lesznek, melyek elsődleges célja az egészség megőrzése és a helyes légzéstechnikák elsajátítása.
Budapest, 2012, május 24.
                                                                         Botz Domonkos
                                                                                                   elnökZáradék:

E közhasznúsági jelentést a Napkelet Egyesület közgyűlése 2012, május 18-i ülésén elfogadta.
szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola